Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μικροβιολογικές Παράμετροι

Παράμετρος Παραμετρική τιμή (αριθμός/100 ml) Αποτέλεσμα
Escherichia coli (E.coli) 0 0
Εντερόκοκκοι 0 0
Κολοβακτηριοειδή 0 0

Χημικές Παράμετροι

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Αποτέλεσμα
Αντιμόνιο 5 μg/L <L.O.Q. (1,0 μg/L)
Αρσενικό 10 μg/L <L.O.Q. (2,0 μg/L)
Βόριο 1 mg/L <L.O.Q. (500 μg/L)
Βρώμικα 10 μg/L <0,25 μg/L (όριο ανίχνευσης)
Κάδμιο 5 μg/L <L.O.Q. (0,09 μg/L)
Χρώμιο 50 μg/L <L.O.Q. (0,23 μg/L)
Χαλκός 2 mg/L 0,0066
Κυανιούχα 50 μg/L <L.O.Q. (2,0 μg/L)
1,2 -διχλωροαιθάνιο 3 μg/L <L.O.Q. (0,678 μg/L)
Φθοριούχα 1,5 mg/L <L.O.Q. (0,05 mg/L)
Μόλυβδος 10 μg/L <L.O.Q. (0,74 μg/L)
Υδράργυρος 1 μg/L <L.O.Q. (0,03 μg/L)
Νικέλιο 20 μg/L 5,6
Νιτρικά 50 mg/L 7,5
Νιτρώδη 0,5 mg/L 0,02
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,1 μg/L 0,0028
Σελήνιο 10 μg/L <L.O.Q. (1,0 μg/L)
Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο 10 μg/L <L.O.Q. (0,32 μg/L)
Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/L <L.O.Q. (0,25 μg/L)
Βινυλοχλωρίδιο 0,5 μg/L <L.O.Q. (0,225 μg/L)
Αργίλιο 200 μg/L <L.O.Q. (0,67 μg/L)
Αμμώνιο 0,5 mg/L 0,09
Χλωριούχα 250 mg/L 25
Αγωγιμότητα 2500 μS cm-1 στους 20°C 495
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου ≥ 6,5 και ≤ 9,5 Μονάδες ρΗ 7,6
Σίδηρος 200 μg/L 10
Μαγγάνιο 50 μg/L 17
Οξειδωσιμότητα 5 mg/l O2 0,5
Θειικά 250 mg/L 23
Νάτριο 200 mg/L 21,2
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους μεταβολής <L.O.Q. (0,49 mg/L)
Υπολειμματικό χλώριο mg/L 0,25
Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 5 mg/L 0,05
Σκληρότητα Νερού CaCO3 201 mg/L