Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

ΑΚΑΘΑΡΤΑ – ΟΜΒΡΙΑ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΡΙΖΑΡΗ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων / ΑΚΑΘΑΡΤΑ – ΟΜΒΡΙΑ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΡΙΖΑΡΗ