Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων / ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ