Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Έργα

ergabox

Η μέριμνα της ΔΕΥΑΙ για την συντήρηση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι συνεχής.

Περιβάλλον

environment_header

Η μέριμνα για την προστασία των πηγών είναι συνεχής και αδιάκοπη.

Στοιχεία Υδρομετρητή

hydrometer

Με τη νέα υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. μπορείτε πλέον να συμπληρώνετε μόνοι σας τα στοιχεία του υδρομετρητή σας.

Ανακοινώσεις / Νέα

>Σύσταση Επιφυλακής 24-25 Αυγούστου 2019
>Σύσταση Επιφυλακής 17-18 Αυγούστου 2019
>Σύσταση Επιφυλακής 03-04 Αυγούστου 2019
>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑΙ 26-07-2019
>ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
>1Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
>ΔΕΥΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 20-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑΙ 19-07-2019
>ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΓΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
>ΔΕΥΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 13 – 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑΙ 08-07-2019
>Σύσταση Επιφυλακής 06-07 Ιουλίου 2019
>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ
>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑΙ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
>Σύσταση Επιφυλακής 29-30 Ιουνίου 2019
>ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ)
>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων
>Σύσταση Επιφυλακής 22-23 Ιουνίου 2019
>ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υλικά επισκευής & επεκτάσεων Δικτύων Ύδρευσης
> ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλλακτικών για το σύστημα απολύμανσης UV Κ.Α ΚΡΥΑΣ
>Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 19.06.2019
>Σύσταση Επιφυλακής 15-16-17 Ιουνίου 2019
>Απομάκρυνση Παλαιών Αποθηκευμένων Ποσοτήτων Βιοστερεών Ε.ΕΛ. Ιωαννίνων