Έργα

Η μέριμνα της ΔΕΥΑΙ για την συντήρηση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι συνεχής.
Περιβάλλον

Η μέριμνα για την προστασία των πηγών είναι συνεχής και αδιάκοπη.
Στοιχειά υδρομετρητή

Με τη νέα υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. μπορείτε πλέον να συμπληρώνετε μόνοι σας τα στοιχεία του υδρομετρητή σας.