Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Νέα/Ανακοινώσεις

Σύσταση επιφυλακής 15 – 16 Δεκεμβρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 08 – 09 Δεκεμβρίου 2018
Επέκταση Αγωγού Ύδρευσης μεταξύ Ο.Τ. 442-449 στην περιοχή της ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ασφάλιση Αυτοκινήτων ΔΕΥΑΙ

Σύσταση επιφυλακής 01 – 02 Δεκεμβρίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 24 – 25 Νοεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 28.11.2018
Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στο Ο.Τ. 306 στη Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Κατασκευή – Μετατόπιση – Εκβάθυνση Φρεατίων ελέγχου ακαθάρτων στο δήμο Ιωαννιτών

Σύσταση επιφυλακής 17 – 18 Νοεμβρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 16.11.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμός & Ισχυρά ρεύματα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Παροχή Υπηρεσιών Ασθενή ρεύματα, Δίκτυα & Συστήματα ασφαλείας
Επέκταση Αγωγού Ύδρευσης στην περιοχή ΒΡΥΣΟΚΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Επεμβάσεις στα Δίκτυα Αποχέτευσης-Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι

Επείγουσα Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στις οδούς ΖΥΓΟΥΡΗ-ΧΡ. ΜΑΚΡΗ, στους ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 02.11.2018
Σύσταση επιφυλακής 03 – 04 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια Αδρανών Υλικών

Σύσταση επιφυλακής 27 – 28 Οκτωβρίου 2018

Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Όμβρων Υδάτων σε οδό της Τ.Κ. ΜΠΑΦΡΑΣ

Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ

Σύσταση επιφυλακής 20 – 21 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενδιαφέροντος Οικοδομικές Εργασίες

Τεύχος Διαγωνισμού Προληπτική Συντήρηση – Τεχνική Επιφυλακή & Καθαρισμός Αντλιοστασίων Λυμάτων

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 17.10.2018

Σύσταση επιφυλακής 13 – 14 Οκτωβρίου 2018

Προμήθεια Αδρανών Υλικών

Σύσταση επιφυλακής 06 – 07 Οκτωβρίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 24.09.2018

Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Ιωαννίνων

Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι:
Μέρος Α.1,Μέρος Α.2,Μέρος Α.3,Μέρος Α.4,Μέρος Α.5,
Μέρος Α.6,Μέρος Α.7,Μέρος Α.8,Μέρος Α.9,Μέρος Α.10,
Μέρος Α.11,Μέρος Α.12,Μέρος Α.13,Μέρος Α.14,Μέρος Α.15,
Μέρος Α.16,Μέρος Α.17,Μέρος Α.18,Μέρος Α.19,Μέρος Α.20,
Μέρος Α.21,Μέρος Α.22,Μέρος Α.23,Μέρος Α.24,Μέρος Α.25,
Μέρος Α.26,Μέρος Α.27,Μέρος Α.28,Μέρος Α.29,Μέρος Α.30,Μέρος Α.31,
Γεωτεχνική Μελέτη (Μέρος 1ο), Γεωτεχνική Μελέτη (Μέρος 2ο), Γεωτεχνική Μελέτη (Μέρος 3ο),
Μέρος B.1 , Μέρος B.2 ,

Σύσταση επιφυλακής 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 12.09.2018 – Λόγω αναβολής της Συνεδρίασης 10.09.2018

Σύσταση επιφυλακής 08 – 09 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 10.09.2018 : ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Σύσταση επιφυλακής 01 – 02 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 31.08.2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 09.08.2018

Σύσταση επιφυλακής 11 – 12 Αυγούστου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 10.08.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης

Σύσταση επιφυλακής 04 – 05 Αυγούστου 2018

Σύσταση επιφυλακής 28 – 29 Ιουλίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 21 – 22 Ιουλίου 2018

Διακήρυξη Προληπτική Συντήρηση – Τεχνική Επιφυλακή & Καθαρισμός Αντλιοστασίων λυμάτων

Προμήθεια Καυσίμων

Σύσταση επιφυλακής 14 – 15 Ιουλίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 07 – 08 Ιουλίου 2018

Ανάκληση Πρόσκλησης ΚΗΣΚ 03.07.2018

Σύσταση επιφυλακής 31 Ιουνίου – 01 Ιουλίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 29.06.2018

Σύσταση επιφυλακής 23-24 Ιουνίου 2018

Συνολική Διαχείριση Βιοστερεών και Λοιπών Στερεών Ε.Ε.Λ. Ιωαννίνων

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 22.06.2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 19.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΟ

Σύσταση επιφυλακής 16-17 Ιουνίου 2018

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Αφυδάτωσης Ίλυος

Σύσταση επιφυλακής 09-10 Ιουνίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 02-03 Ιουνίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 26-27-28 Μαΐου 2018

Σύσταση επιφυλακής 19-20 Μαΐου 2018

Σύσταση επιφυλακής 12-13 Μαΐου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 09.05.2018

Σύσταση επιφυλακής 05-06 Μαΐου 2018

Σύσταση επιφυλακής 28-29 Απριλίου 2018 & 01 Μαΐου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 20.04.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πιστοποίηση της ΔΕΥΑΙ με ΙSO

Σύσταση επιφυλακής 14 – 15 Απριλίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 06 – 09 Απριλίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 31 Μαρτίου 2018 – 01 Απριλίου 2018

Διακοπή Νερού στις 29 Μαρτίου 2018 στις οδού ΡΙΖΑΡΗ , ΣΟΛΩΜΟΥ , ΡΩΜΑ & ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 30.03.2018

Σύσταση επιφυλακής 24-25 Μαρτίου 2018

Διακοπή Νερού στις 23-24 Μαρτίου 2018 στην οδό Χρήστου Πρέντζα

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 22.03.2018

Σύσταση επιφυλακής 17-18 Μαρτίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 10-11 Μαρτίου 2018

Εργασίες Ύδρευσης στην ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Σύσταση επιφυλακής 03-04 Μαρτίου 2018

Διακήρυξη «Διαχείριση Βιοστερεών και Λοιπών Στερεών Ε.Ε.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 28.02.2018

Σύσταση επιφυλακής 24-25 Φεβρουάριου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 22.02.2018

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σύσταση επιφυλακής 17-19 & 21 Φεβρουάριου 2018

Προμήθεια Φακέλων και Λογαριασμών

Σύσταση επιφυλακής 10-11 Φεβρουαριου 2018

Σύσταση επιφυλακής 03-04 Φεβρουαριου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 05.02.2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης για Μίσθωση Εσκαπτικού JCB και Μίσθωση Φορτηγού Έργου

Σύσταση επιφυλακής 20-21 Ιανουαρίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 13-14 Ιανουαρίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 06-07 Ιανουαρίου 2018

Σύσταση επιφυλακής 30-31 Δεκεμβρίου 2017 & 01 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 29.12.2017

Σύσταση επιφυλακής 23-26 Δεκεμβρίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 20.12.2017

Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Δικύκλων Ιδιοκτησίας

Σύσταση επιφυλακής 16-17 Δεκεμβρίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 11.12.2017

Σύσταση επιφυλακής 09-10 Δεκεμβρίου

Σύσταση επιφυλακής 02-03 Δεκεμβρίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 29.11.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 01.12.2017

Σύσταση επιφυλακής 25-26 Νοεμβρίου

Σύσταση επιφυλακής 18-19 Νοεμβρίου

Σύσταση επιφυλακής 11-12 Νοεμβρίου

Σύσταση επιφυλακής 4-5 Νοεμβρίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 03.11.2017

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 27.10.2017 Εκτακτό

Σύσταση επιφυλακής 28-29 Οκτωβρίου

Σύσταση επιφυλακής 21-22 Οκτωβρίου

Σύσταση επιφυλακής 14-15 Οκτωβρίου

Σύσταση επιφυλακής 07-08 Οκτωβρίου

Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην Οδό Σουγδούρη (Κάστρο)[ενημέρωση 16.10.2017]

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 03.10.2017

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 19.09.2017

Σύσταση επιφυλακής 09-10 Σεπτεμβρίου

Σύσταση επιφυλακής 02-03 Σεπτεμβρίου

Σύσταση επιφυλακής 26-27 Αυγούστου

Σύσταση επιφυλακής 19-20 Αυγούστου

Σύσταση επιφυλακής 12-13 & 15 Αυγούστου

Έκκληση της ΔΕΥΑΙ για ορθή χρήση του νερού.

Μικροπροβλήματα υδροδότησης λόγω υπερκατανάλωσης
Μικρά προβλήματα υδροδότησης τα οποία εμφανίζονται κυρίως με την πτώση της πίεσης και όχι με διακοπές νερού σημειώνονται στα ψηλά σημεία της πόλης τα τελευταία 24ωρα. Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό με σύνεση και να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την άσκοπη χρήση του καθώς η υπερκατανάλωση που παρατηρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει δημιουργήσει προβλήματα στην επαρκή…υδροδότηση των κατοίκων. Διαβάστε Περισσότερα…

Σύσταση επιφυλακής 05-06 Αυγούστου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 03.8.2017

Σύσταση επιφυλακής 29-30 Ιουλίου

Σύσταση επιφυλακής 22-23 Ιουλίου

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου (Αμφιθέα)

Σύσταση επιφυλακής 15-16 Ιουλίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 13.07.2017

Σύσταση επιφυλακής 08-09 Ιουλίου

Προμήθεια Υδροξειδίου του Νατρίου ή Καυστική Σόδα

Σύσταση επιφυλακής 01-02 Ιουλίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 30.06.2017

Προμήθεια Γραφικής ύλης

Σύσταση επιφυλακής 24-25 Ιουνίου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 26.06.2017

Σύσταση επιφυλακής 17-18 Ιουνίου

Σύσταση επιφυλακής 10-11 Ιουνίου

Σύσταση επιφυλακής Αγίου Πνεύματος (03-05 Ιουνίου)

Εργασίες συνδέσεων-διακλαδώσεων-παροχών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Σύσταση επιφυλακής 20-21 Μαΐου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 18.05.2017

Διακήρυξη «Μίσθωση Φορτηγού Έργου»

Διακήρυξη «Μίσθωση Εκσκαπτικού JCB»

Διακήρυξη «Παροχής Υπηρεσίας Γενικού Καθαρισμού Κτιρίων ΔΕΥΑΙ»

Σύσταση επιφυλακής 13-14 Μαΐου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Σύσταση επιφυλακής 06-07 Μαΐου

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 11.04.2017

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 27.3.2017

Προμήθεια Υγρού Χλωρίου

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στην Ολυμπιάδα

Λειτουργικός Έλεγχος υπολοίπου Τμήματος Αγωγού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Κ. ΝΗΣΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Επεμβάσεις Γεωτρήσεων Αγίας Μαρίνας

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 7.3.2017

Σύσταση επιφυλακής 4-5 Μαρτίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ ΔΕΥΑΙ 24.02.2017

Επεμβάσεις Γεωτρήσεων-Αντλιοστασίων-Δεξαμενών Ύδρευσης Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννιτών

Προληπτική Συντήρηση Τεχνική Επιφυλακή & Καθαρισμός Αντλιοστασίων Λυμάτων

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ ΔΕΥΑΙ 25.01.2017

Προμήθεια καυσίμων

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ ΔΕΥΑΙ 29-12-2016

Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην Οδό Νικοπόλεως (παράπλευρο δίκτυο)