Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων είναι μια απο τις πρώτες που ιδρύθυκαν στην χώρα. Η διαδρομή της μέχρι σήμερα είναι σημαντική και η συμβολή της τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, είναι καθοριστική. Αυτή άλλωστε είναι η κυρίαρχη προτεραιότητα της επιχείρησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ανέπτυξε το αποχετευτικό δίκτυο, λειτουργεί τον βιολογικό καθαρισμό, παρέχει άριστης ποιότητας νερό σε χιλιάδες νοικοκυριά και με το νέο σχέδιο που καταρτίζει είναι έτοιμη να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και του νέου διευρυμένου δήμου.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των φυσικών πόρων είναι σήμερα επιβεβλημένη προκειμένου να διασφαλίσουμε την αειφορία προς όφελος και των επόμενων γενεών.

Η σπατάλη των φυσικών πόρων, η υπερβολική εκμετάλλευση των φυσικών πηγών, η ρύπανση και η μόλυνση συνθέτουν ένα μέλλον δυσοίωνο για εμάς και τα παιδιά μας.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η πρόκληση της αντιμετώπισης των προβλημάτω, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ορθολογικής διαχείρησης των φυσικών πόρων, καθιστούν αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με πολιτικές που θα εφαρμοστούν με τη συνεργασία όλων μας, αποδείκνύοντας την περιβαλλοντική μας ευαισθησία σε κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητάς μας.