Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (2019-2023)

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  1. Μπαρτζώκας Αριστείδης,

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος Τσίμαρης Ιωάννης
  2. Μάντζιος Στέφανος,

Αντιπρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος Βλέτσας Βασίλειος
  3. Αρλέτος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Κωτσαντή Χριστίνα
  4. Βάββας Φώτιος Δημοτικός Σύμβουλος Πήχας Ευάγγελος
  5. Ακονίδου Ελένη Δημοτικός Σύμβουλος Τύρου-Ούζα Αναστασία
  6. Χρυσοστόμου Ευθύμιος Δημοτικός Σύμβουλος Νάστος Δημήτριος
  7. Γιωτίτσας Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος Λιόντος Ιωάννης
  8. Βαβάτσικος Μάριος Δημότης Τσέτσος Ιωάννης
  9. Αλεξίου Καλλιόπη Δημότης Λέφας Αλέξιος
10. Λάμπρου Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. Γέροντας Ιωάννης
11. Κώτσια Δανάη Εκπρόσωπος

Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

Μασαλάς Βασίλειος