Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων ιδρύθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1980. Η λειτουργία της ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 1985. Από τότε η παρουσία της είναι συνεχής κι αδιάκοπη και το στοιχείο που την χαρακτηρίζει είναι η συνεχής αναβάθμιση κι ανάπτυξη υπηρεσιών.

Η ΔΕΥΑΙ έχει την ευθύνη της ύδρευσης και της αποχέτευσης στο Δήμο Ιωαννιτών ενώ στο εξής και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αναπτύξει δράσεις και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων όπως και του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων. Βασική της μέριμνα είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Διαθέτοντας οργανωμένα εργαστήρια ανάλυσης και διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους η επιχείρηση διασφαλίζει στους κατοίκους των περιοχών που υδροδοτεί, πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας. Με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η ΔΕΥΑΙ σχεδιάζει, προγραμματίζει, υλοποιεί….