Τοποθεσία: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8ης Μεραρχιας 3-5
Επικοινωνία: 2651054500
info@deyai.gr
Top

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων είναι μία από τις πρώτες που ιδρύθηκαν στη χώρα. Η συμβολή της τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι καθοριστική. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των φυσικών πόρων είναι σήμερα επιβεβλημένη προκειμένου να διασφαλίσουμε την αειφορία προς όφελος των επόμενων γενεών.

Η σπατάλη των φυσικών πόρων, η υπερβολική εκμετάλλευση των φυσικών πηγών, η ρύπανση και η μόλυνση, είναι ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σήμερα ώστε να μην καταστούν άλυτα τα επόμενα χρόνια.

Με αυτές τις αρχές η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ σχεδιάζει και προγραμματίζει. Ήδη διασφάλισε έργα και παρεμβάσεις, προϋπολογισμού άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία απαντούν στα σημερινά προβλήματα των Ιωαννίνων και θωρακίζουν την παραλίμνια περιοχή.

Η ΔΕΥΑΙ, έχει επιλύσει σημαντικά προβλήματα στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης και στόχος της είναι η αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων ύδρευ- σης και αποχέτευσης, του βιολογικού καθαρισμού, των αντλιοστασίων και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στον καταναλωτή.

Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συμπίεση του κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων έργων και πρωτοβουλιών αποτελούν το νέο εφαλτήριο για μια πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΥΑΙ στο άμεσο μέλλον.

Πρόκληση είναι η αποδοτική λειτουργία στο νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το νέο Νόμο «Καλλικράτης» και στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.